Betaling og fakturering

Betaling og fakturering

Jeg måler verdien av mitt arbeid etter kvalitet og hva dette bidrar av verdi til den enkelte sak, og ikke i hovedsak etter antall fakturerbare timer.

Salær basert bare på fakturerbare timer kan motvirke advokatens effektivitet og i verste fall føre til at advokaten får en økonomisk interesse som står i strid med klientens interesser.

Dette innebærer at jeg kan inngå avtaler om en flat salærsats basert på det enkelte oppdrag. På denne måten kan klienten på en bedre måte beregne sine kostnader til juridisk bistand.